2022

DátumVystúpenie
3.4.Veľkonočná sv.omša - Smrtná nedeľa
8.5.Deň matiek-Lužianky
9.5.Oceňovanie príslušníkov mestskej polície - Synagóga Nitra
12.5.-15.5.sústredenie zboru -penzión MADO v Bojniciach
15.5.Sv.omša -kostol sv.Martina v Bojniciach
28.5. Požehnanie viníc a polí BITA Dolné Krškany
4.6.Slávnostná posviacka kostola v Horných Krškanoch
10.6.Posledná rozlúčka - Krematórium na Cabajskej ceste
25.8.Oslavy 78.výročia SNP - kladenie vencov k pamätníku pred NSK
5.9.Posledná rozlúčka - Párovský cintorín
8.9.Mariánska omša- Nitra Kalvária
11.9.Hodová sv.omša Honé Krškany
13.10.Celoslovenská prehliadka seniorských zborov - Liptovský Mikuláš.

2021

DátumVystúpenie
3.7.Slávnostná sv.omša pri príležitosti 50-tych narodenín a 25 rokov vysviacky p.farára Igora Hanka
Dolný Pial
15.-18.7.Sústredenie zboru- Penion FORTUNA v Tvrdošíne
16.7.Sv.omša v Tvrdošíne - kostol najsvätejšej Trojice
17.7.Sv.omša Podbiel
18.7.Sv.omša Bobrov
30.7.29.ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla
14.8.Krajská prehliadka "Spevy domova"
26.8.Oslava 77.výročia SNP - Úrad NSK
28.8."Deň obce"- Žirany
12.9.Hodová omša - Horné Krškany
17.9.Smútočná sv. omša Dolné Krškany

2020

DátumVystúpenie
05. 01.Trojkráľový koncert – kostol sv. Ondreja D.Krškany
01. 02.5.ples sp. Zboru LIPKA
26.6.2020Program na svadobnom posedení
4.8.Smútočná sv.omša v Dolných Krškanoch
27.8.Oslavy 76.výročia SNP - kladenie vencov
6.9.Hodová sv.omša
v Horných Krškanoch

2019

DátumVystúpenie
26.014.ples sp. Zboru LIPKA
07.04.5.pôstna nedeľa -H. a D.Krškany
27.04..Pohrebná sv.omša - Mojmírovce
17.05.pešia zóna nitra - Európske voľby
21.-23.06.Sústredenie Krahule- Jánske ohne, sv.omša
27.08.75.výročie SNP
02.09.Hoj vlasť moja
08.09.Hodová omša H.Krškany
25.-26.10.Festival Cantate
10.11.20.výročie sp.zboru LIPKA - koncert SYNAGÓGA
01.12.Hodová omša D.Krškany
04.12.Vianočné vystúpenie - Združenie EPS SR
15.12.Vianočná akadémia - Janíkovce
16.12.Čaro Vianoc- mestská hala klokočina

2018

DátumVystúpenie
07.01.Trojkráľový koncert - kostol sv.Ondreja
20. 01.3.ples sp. Zboru LIPKA
03.03.20. výročie KD - D.Krškany
D.Krškany
25.03.Veľká noc- Horné a Dolné Krškany
30.03.Veľká noc- Horné a Dolné Krškany
07.04.Pohrebná sv.omša - D.Krškany
20.05.Pohrebná sv.omša - Močenok
18.-26.07.Zájazd-Lotyšsko, Estónsko,Fínsko,Rusko,
10.-12.8.Slovenské národné slávnosti - Báčsky Petrovec -Srbsko
24.08.Pohrebná sv.omša - Párovce
27.08.74.výročie SNP
02.09.Hoj vlasť moja
09.09.Hodová omša H.Krškany
28.10.Sv.omša kostol sv.Ondreja - TV Nitrička
28.11.Benefičný koncert kostol Sv.Ducha
02.12.Hodová omša D.Krškany
05.12.Vianočné vystúpenie - Združenie EPS SR
08.12.Vystúpenie pri jedličke - D.Krškany
09.12.Vianočný koncert - kostol sv.Ondreja D.Krškany
30.12.

2017

DátumVystúpenie
08. 01.Trojkráľový koncert – kostol sv. Ondreja D.Krškany
21. 01.2. reprezentačný ples LIPKY
08. 02.Posledná rozlúčka s manželom čl.zboru - kostol sv. Ondreja D.Krškany
02. 04.Smrtná nedeľa - kostol sv. Ondreja D.Krškany; Panny Márie – H.Krškany
09. 04.Pašie - kostol sv. Ondreja D.Krškany; Panny Márie – H.Krškany
27. 04.Posledná rozlúčka s členom zboru - kostol sv. Ondreja D.Krškany
21. 05.Slávnostná hodová sv.omša – Šaľa-Veča
02. 07.Koncerty v Tučepoch a Makarskej - Chorvátsko
04. 08.3 koncerty počas Slov.národných slávnosti –Báčsky Petrovec -Srbsko
04.09.Hoj vlasť moja
10.09.Hodová omša H.Krškany
28.09.Vystúpenie - Penzión U Fraňa
03.11.Festival Cantate
10.11.-12.11.Sústredenie Poľný Kesov
29.11.Benefičný koncert - Zväz zdravotne postihnutých
03.12.Hodová omša D.Krškany
07.12.Vianočné vystúpenie - Združenie EPS SR
17.12.Vianočný koncert Nové Sady
18.12.Čaro Vianoc - PKO

2016

DátumVystúpenie
06. 01.Trojkráľový koncert – kostol sv. Ondreja D.Krškany
09. 01.1.reprezentačný ples LIPKY
10. 02.Pohrebná sv.omša – kostol narodenia Panny Márie – H.Krškany
13. 03.Smrtná nedeľa - kostol sv. Ondreja D.Krškany
27. 03.Veľkonočná sv.omša – kostoly D.Krškany, H.Krškany
06. 04.Slávnostná sv.omša - kostol sv. Ondreja D.Krškany
07. 04.Posledná rozlúčka s čl.zboru M.Púchovskou – mestský cint.Nitra
30. 04.Svadobná sv.omša - kostol narodenia Panny Márie – H.Krškany
15. 05.Slávnostná hodová sv.omša – Šaľa-Veča
28. 05.Podujatie sv.Urbana – Bita Nitra
18. 06.Svadobná sv.omša –kostol s.Urbana Nitra Zobor
03. 07.Koncerty v Tučepoch a Makarskej - Chorvátsko
22. 07.Posledná rozlúčka s dcérou čl.zboru - kostol Panny Márie – H.Krškany
24. 07.Slávnostná hodová sv.omša – Veľký Grob
28. 07.Posledná rozlúčka so synom čl.zboru - kostol sv. Ondreja D.Krškany
14. 08.Slávnostná sv.omša - púť na Kalvárii Nitra
05. 09.Hoj vlasť moja – mestská hala Klokočina
08. 09.Slávnostná hodová sv.omša- kostol Panny Márie – H.Krškany
09. 09.Posledná rozlúčka s matkou čl.zboru – Cintorín Cabajská cesta Nitra
21. 09.Vernizáž foto.výstavy – KD D.Krškany
24. 09.Koncert speváckych zborov - kostol sv. Ondreja D.Krškany
09. 11.Koncert – Poetická Nitra - Synagoga
25. 11.Festival CANTATE - Evanjelický kostol Nitra
30. 11.Hodová sv.omša - kostol sv. Ondreja D.Krškany
04. 12.Krst knihy - Čataj
07. 12.Firemné vian.posedenie – hotel Golden Hoffer Nitra
16. 12.Čaro Vianoc – mestská hala Klokočina

2015

DátumVystúpenie
06. 01.Trojkráľový koncert – kostol sv. Ondreja D.Krškany
22. 03.Smrtná nedeľa - kostol sv. Ondreja D.Krškany
23. 04.Absolventský koncert členky zboru - Synagoga
19. 06.Súťažný koncert – Rzeszov Poľsko
29. 07.Koncert v katedrále s.Petra – Riga - Lotyšsko
31. 07.Koncert - Priekuli - Lotyšsko
15. 08. Svadobná sv.omša - Klokočina
18. 08.Koncert zahraničných sp.zborov - Kalvária
04. 09.Hoj vlasť moja – mestská hala Klokočina
26. 09.Krajská prehliadka chrámových zborov - Topoľčany
07. 11.20.výročie zboru FIDELITAS – Branč
29.11.Hodová sv.omša - kostol sv. Ondreja D.Krškany
04. 12.XII. Horehronské slávnosti - Brezno
13. 12.Vianočný koncert - Viedeň
14. 12.Čaro Vianoc – mestská hala Klokočina
15. 12.Vianočné trhy – Svätoplukovo nám. Nitra

2014

DátumVystúpenie
04. 01.Slávnostná sv.omša – životné jubileum - kostol sv. Ondreja – D.Krškany
06. 01.Trojkráľový koncert – kostol sv. Ondreja D.Krškany
12. 01.Životné jubileum členky zboru – P.kesov
01. 02.Životné jubileum 90.rokov – P.kesov
08. 03.Životné jubileum členky zboru – KD D.Krškany
13. 04.Kvetná nedeľa, kostol sv. Ondreja – D.Krškany
26. 04.Životné jubileum člena zboru – kostol sv. Ondreja D.Krškany
01. 06.Prenos sv.omše z kastoôa sv.Rodiny – Petržalka Bratislava
08. 06.„Spev nás spája“ – Močenok
12. 07.Svadobná s. omša – Horné Orešany
16. 07.Oslava promócií – Veľké Zálužie
05. 09.Hoj vlasť moja – mestská hala Klokočina
12. 10.Prehliadka speváckych zborov „Otvorme si srdcia“ - Pohranice
08. 11.Festival sp.zborov- B.Bystrica
09. 11.10.výročie sp.zboru CANTICA - Močenok
22. 11.Zbory mestu - Evanjelický kostol Nitra
06. 12.15. výročie zboru LIPKA – KD.D.Krškany
07. 12.Vianočné posedenie seniorov - KD.D.Krškany
14. 12.Vianočný koncert - Viedeň
15. 12.Čaro Vianoc – mestská hala Klokočina
20. 12.Vianočný koncert – Galéria Mlyny Nitra

2013

DátumVystúpenie
24. 03.Kvetná nedeľa, kostol sv. Ondreja – D.Krškany
03. 05.Otvorenie letnej sezóny – Thermal P.Kesov
23. 06.„Spev nás spája“ – Diakovce
28. 06.Stretávka po 55.rokoch – ABC, D.Krškany
30. 06.Slávnostná sv.omša – 55.rokov od vysviacky - Beladice
06. 07.Sv.Cyrila a Metoda – medtinárodný festival - Nitra
01. 09.Kladenie základného kameňa P.Kesov
14. 09.Životné jubileum – Mojmírovce
06. 10.Poďakovanie za úrodu – kostol - Ivánka
20. 10.Prehliadka speváckych zborov „Otvorme si srdcia“ - Branč
22. 10.Ples seniorov – PKO Nitra
26. 10.Mesiac úcty k starším – KD D.Krškany
27. 10.Slávnostná hodová sv.omša – Šurany
27. 10.Krajská prehliadka chrámových zborov - Topoľčany
08. 11.Nitriansky vínny festival – Pribinovo nám. Nitra
22. 11.Vystúpenia počas sústredenia - Mlynky

2012

DátumVystúpenie
06. 01.Trojkráľový koncert – D.Krškany
28. 01.Oslava životného jubileá – penzión u Grófa
02. 02.Otvorenie bytového domu MU Nitra – Krčméryho ul.
03. 02.Ples seniorov – D.krškany
08. 04.Veľkonočná nedeľa – D.Krškany
13. 04.Festival spevácky zborov – Thermal P.Kesov
10. 06.Prehliadka speváckych zborov - Jarok
08. 07.Sv. Omša - Zlatá svadba – D.Krškany
22. 07.Seniori seniorom – Nitrianske kult.leto – mestský park
10. 08.Životné jubileum – KD D.Krškany
25. 08.Životné jubileum členky zboru – KD D.Krškany
23. 09.Životné jubileum dirigentky zboru – KD D.Krškany
23. 09.Narodeniny spevácke zboru DÚHA – Evanjelický kostol Nitra
28. 09.Vernisáž výstavy – P.kesov
29. 10.Mesiac úcty k starším – KD D.Krškany
09. 11.Vystúpenie počas sústredenia – Kaskády Kráľova n/Váhom
24. 11.Zbory mestu - Evanjelický kostol Nitra
30. 11.Slávnostná hodová sv.omša – D.Krškany
10. 12.Senior roka – Bojnický zámok
26. 12.Vianočný koncert kostol Krista Kráľa – P.Kesov
30. 12.Vianočný koncert kostol sv. Ondreja – D.Krškany

2011

DátumVystúpenie
06. 01.Trojkráľový koncert – D.Krškany
februárPles seniorov D.Krškany
marecSvadba - Kalvária
aprílSvadba – D.Krškany
22. 05. „Spev nás spája“ – Žirany
29. 06.Slávnostná sv.omša – D.Krškany
15. 09.Slávnostná sv.omša – Krahule
16. 09.Vystúpenie KD - Krahule
09. 10.Slávnostná sv.omša – Čičmany
17. 10.Krajská prehliadka chrámových zborov - Topoľčany
24. 10.Nitriansky deň úcty k starším – MU Nitra
21. 11.Festival spevácky zborov – Thermal P.Kesov
27. 11.Slávnostná hodová sv.omša – D.Krškany
30. 11.Slávnostná sv.omša posviatka kostola a povýšenie Msr.Hanka do hodnoti farára – D.Krškany

2010

DátumVystúpenie
06. 01.Trojkráľový koncert – D.Krškany
aprílSmrtná nedeľa
09. 05.Deň matiek – KD D.Krškany
16. 05.9 ročník „Spev nás spája“ – Trnovec n/Váhom
25. 05.20. výročie Klubu dôchodcov-KD Janíkovce
15. 09.Vracov, Bzenec – Južná Morava
08. 10.50 výročie Klubu chovateľov – D.Krškany
10. 10.Birmovka D.Krškany
20. 11.Zbory mestu – evanjelický kostol

2009

DátumVystúpenie
06. 01.Trojkráľový koncert – D.Krškany
22. 04.Výročná členská schôdza D. Krškany
26. 06.Novokňaz – sv.omša - kostol sv.Ondreja D. Krškany
28. 06.Stretnutie speváckych zborov - Močenok
23. 08.Horňácke slávnosti – Južná Morava
20. 10.10. výročie LIPKY, Mesiac úcty k starším – KD- D.Krškany
24. 10. Krajská prehliadka chrámových zborov - Topoľčany
22. 11.Slávnostná sv.omša . Chrenova
29. 11.Slávnostná sv.omša – D.Krškany
07. 12.Benefičný koncert - Synagóga
09. 12.Vianočný koncert – evanjelický kostol Nitra
17. 12.50. výročie základnej školy D.Krškany

2008

DátumVystúpenie
10. 05.Svadba – kostol Cabaj
17. 05.Stretávka po 50 rokoch – D.Krškany
08. 06.8 ročník „Spev nás spája“ – Hájske
21. 06.Svadba - Kalvária
12. 10.5.roč.prehliadky Chrámová pieseň – T.Mlyňany
30. 10.Seniori seniorom - Chrenova
22. 11.Zbory mestu – evanjelický kostol
29. 11.Slávnostne otváranie KD D.Krškany po rekonštrukcii

2007

DátumVystúpenie
20. 05.7 ročník „Spev nás spája“ – Trnovec n/Váhom
07. 10.Birmovka - kostol sv.Ondreja D. Krškany
08. 10.4.roč.prehliadky Chrámová pieseň – T.Mlyňany
24. 11.Zbory mestu – evanjelický kostol
12. 12.Senior klub Domino - Nitra
29. 12.Svadby čl.zboru – H.Prívarová - kostol sv.Ondreja D. Krškany

2006

DátumVystúpenie
06. 01.Trojkráľový koncert – D.Krškany
19. 04.Výročná členská schôdza D. Krškany
07. 05.Súťaž sakrálnych zborov – Trnovec n/Váhom
04. 06.Stretnutie priateľov zborového spevu- kostol sv.Ondreja D. Krškany
júlOtvorenie leta Poľný Kesov
30. 07.Gorazdov Močenok
27. 10.Otvorenie centra seniorov – Baničova - Nitra
25. 11.Zbory mestu – evanjelický kostol
28. 11.Predstavenie kandidátov komunálnych volieb – D.Krškany
17. 12.Vianočný koncert – KD Lužianky
31. 12.Vianočný koncert – kostol sv.Ondreja D. Krškany

2005

DátumVystúpenie
20. 04.Výročná členská schôdza D. Krškany
22. 04.Stretávka po 50 rokoch – D.Krškany
15. 05.Súťaž sakrálnych zborov – Trnovec n/Váhom
12. 06.„Teraz je ten správny čas“ – Dolný Pial
31. 07.Gorazdov Močenok
09. 09.4.nar. DÚHY – Evanjelický kostol
08. 10.Tešedíkovo- 58.výročie repatriácie Slovákov
16. 10.Festival chrámovej piesne – Tesárske Mlyňany
09. 11.Slávnostne otváranie pošty – D.Krškany
25. 11.Festival sakrálnej piesne – D.Krškany

2004

DátumVystúpenie
15. 05.Deň matiek – KD - D.Krškany
22. 05.Súťaž sakrálnych zborov – Trnovec n/Váhom
10. 06.DD – Turčianske Teplice
20. 06.Festival sakrálnych zborov - Maňa
20. 09.3.nar. DÚHY – Evanjelický kostol
10. 11.Výročná členská schôdza D. Krškany

2003

DátumVystúpenie
februárVýročná členská schôdza D. Krškany
májOtvorenie leta Poľný Kesov
22. 10.Október mesiac úcty k starším – D.Krškany
05. 11.Výročná schôdza dôchodcov– D.Krškany
06. 11.Výročná schôdza dôchodcov– Čermáň
03. 12.Vystúpenie - Čermáň
16. 12.Klub dôchodcov - Chrenova

2002

DátumVystúpenie
05. 12.Prvé vystúpenie – Domov dôchodcov Dolnočermánska
V tomto roku boli uskutočnené dve vystúpenia