Mgr. Mária Mišunová

Vyštudovala na Pedagogickej fakulte v Nitre aprobáciu slovenský jazyk a hudobná výchova  ( Sj – Hv ). Pôsobila na viacerých základných školách (Lužianky, Jarok, Nitra ZŠ Benkova), kde zároveň založila detské spevácke zbory. So zborom Snežienka zo ZŠ Benkova  počas jeho 20 ročnej činnosti sa  pravidelne  úspešne zúčastňovala speváckych súťaží.

Od r. 2001 pôsobila v ZUŠ J. Rosinského v Nitre ako pedagóg spevu,  založila detský spevácky zbor DÚHA  (DSZ DÚHA) a pokračovala v úspešnom pôsobení na celoslovenských súťažiach „Mládež spieva“, kde zbor pod jej vedením získaval každoročne najvyššie ocenenia v rámci Slovenska. Veľké úspechy a ocenenia získala aj v práci so sólistami.

Ceny získala aj na medzinárodných súťažiach v Maďarsku ,v Poľsku a v Čechách.

Založila a 16 rokov dirigovala ženský spevácky zbor CANTICA v Močenku .

Okrem dirigentskej činnosti je aktívnou speváčkou v Speváckom zbore slovenských učiteliek OZVENA ( SZSU OZVENA), miešaného zboru NITRIA, komorného zboru CAMERETTA.

Venuje sa metodickej činnosti pre spevácke zbory, je členkou porôt na speváckych súťažiach.