Vedúca zboru:

Jana Behrová
tel.: 0902 297 526
e-mail: behrova@zoznam.s

Dirigent:

Mária Mišunová
tel.: 0949 519 482
e-mail: misunova.maria@gmail.com

Adresa:

K rieke 14, 949 05 Nitra