Spevácky zbor Lipka vznikol v roku 1999 pri Dennom centre v Nitre, v mestskej časti Dolné Krškany z iniciatívy prvej predsedníčky p. Márie Žitnej. Od roku 2002 bola vedúcou zboru p.Helena Švecová a od r.2015 je vedúcou zboru p. Jana Behrová.

Členmi zboru sú ľudia rôzneho veku a profesií, ktorých spája láska k zborovému spevu.

Od založenia speváckeho zboru bola 11 rokov dirigentkou Mgr. Margita Horáková. Od roku 2010 zbor pracuje pod vedením dirigentky Mgr. Márie Mišunovej. Za 17 rokov svojho pôsobenia sa zbor vyprofiloval na 24 členný spevácky zbor, ktorého repertoár tvoria piesne hymnické a sakrálne, ľudové v spracovaní hudobných skladateľov, piesne rôznych hudobných období. Zbor vystupuje pri slávnostných príležitostiach v kostoloch, kultúrnych inštitúciách, na festivaloch a súťažiach v rôznych miestach na Slovensku aj v zahraničí.

V roku 2011 a 2013 získal Miešaný spevácky zbor Lipka na súťaži „Chrámových zborov” v Topoľčanoch strieborné pásmo, v roku 2015 získal bronzové pásmo.

Mesto Banská Bystrica, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Národné osvetové centrum Bratislava usporiadali v roku 2014 , 34.festival zborového spevu Viliama Figuša Bystrého. V rámci festivalu sa konala súťaž miešaných speváckych zborov na ktorej sa umiestnil Miešaný spevácky zbor Lipka v striebornom pásme.

V júni 2015 sa zbor zúčastnil na medzinárodnom festivale „Cantate Deo“ v poľskom Rzeszowe, kde zbor získal 3 miesto v súťaži miešaných zborov.

Zbor sa pravidelne zúčastňuje na hudobných podujatiach organizovaným mestom Nitra, ako sú Hoj vlasť moja, Čaro Vianoc, vianočné mestečko a rôznych iných.

Zbor propagoval zborový spev a naše krásne Slovensko svojimi vystúpeniami v RIGE a Priekuli (Lotyšsko), v Štokholme , vo Viedni, v Chorvátsku na Makarskej riviere, v Tučepi. Posledné úspešné účinkovanie bolo v Báčskom Petrovci počas Slovenských národných slávností.