Pôvodné zloženie – 15 členov

Margita Horáková, Mária Kronková, Michal Števko, Terézia Belániová, Pavel Káčer, Helena Vartíková, Helena Ďurejová, Jozef Liko, Paulína Kukučková, Ján Kukučka, Helena Burdová, Božena Čapkovičová, Helena Švecová, Agáta Pinterová, Anna Václavová

Súčasní členovia

MenoHlas
Mgr. Mišunová Máriadirigent
Behrová Janaalt
Bratová Máriasoprán
Burdová Helenasoprán
Čapkovičová Boženasoprán
Červenáková Annaalt
Divincová Evasoprán
Divinec Jántenor
Hajdák Marekbas
Mgr. Holúbeková Evasoprán
Mgr. Jahnová Danielabas
Lukáčiková Emíliatenor
Mgr. Mimakiová Elvírasoprán
Miškolczi Jurajtenor
Ing. Mišun Jozefbas
Pinterová Agátaalt
Prívarová Helenasoprán
Rúžičková Valériatenor
Sedláčková Zuzanasoprán alt
Sonnenscheinová Darinasoprán
Ing. Sonnenschein Imrichbas
Václavová Annaalt
Mgr. Vidanová Helenatenor
Ing. Uhrin Františekbas

Opustili nás

M.Števko, T.Belániová, P.Káčer, J.Liko,P.Brat, M.Púchovská